1 stycznia 2021 roku to data wejścia w życie nowej ustawy dotyczącej zamówień publicznych. Na mocy przepisów, które stały się tego dnia powszechnie obowiązującymi nastąpiła pełna cyfryzacja takich zamówień.

Nie było to żadnym zaskoczeniem dla tych osób, które są zainteresowane tym tematem. Niektóre z postępowań były realizowane drogą elektroniczną już wcześniej. Dotyczyło to jednak niewielkiej ilości zamówień publicznych. Od 1 stycznia 2021 roku dotyczy to już wszystkich prowadzonych postępowań. Zmiany dotyczą jednak nie tylko tej kwestii. Została również zmieniona wysokość opłaty od skargi w sytuacji, gdy wszczęte zostało postępowanie skargowe. Sam termin jej wniesienia uległ wydłużeniu. Wcześniej było to 7 dni, obecnie osoba planująca wszczęcie postępowania ma na to 14 dni. Warto odnotować, że teraz można odwołać się od każdej czynności zamawiającego. Wartość postępowania nie ma obecnie żadnego znaczenia. Jeżeli chodzi o konieczność przeprowadzania postępowań drogą elektroniczną, zostało uwzględnionych kilka wyjątków. Może ono zostać zrealizowane na starych zasadach np. wtedy, gdy konieczność dostosowania się do nowych przepisów związana jest z zakupem kosztownego sprzętu biurowego lub skorzystania z aplikacji, która nie jest powszechnie dostępna – zobacz wdrożenie platformy ezamowienia.

Wyjątek dotyczy również takich sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Więcej szczegółowych informacji na temat nowej ustawy PZP znajdziesz na tych portalach internetowych, które zajmują się takimi tematami, jak administracja publiczna lub fundusze unijne. Na tego typu stronach opublikowano wiele ciekawych artykułów dotyczących nowej ustawy PZP. Każdy, kto planuje podjęcie czynności związanych z nowymi przepisami, które weszły w życie 1 stycznia bieżącego roku na pewno znajdzie na takich witrynach internetowych wszystkie te informacje, które będą mu potrzebne w trakcie realizacji procedury.

Kategorie: Inne